Samvær med børn.

Grundlaget for etik og samvær med børn i Børnehuset Pilen er, at barnet mødes med høj faglighed og professionalisme i det daglige arbejde.

Samvær med børn skal frem for alt være naturligt og tage udgangspunkt i omsorg for barnet, dets aktuelle behov og respekt for barnets og egne grænser. Rammerne skal være trygge, og give størst mulig sikkerhed for barn og voksen, uden at de hæmmer det pædagogiske arbejde, eller personalets hensyntagen til og nærvær med barnet. Børn har brug for kompetente voksne. Voksne der tager ansvaret for samværet og sikrer at børnene får omsorg. Omsorg kræver opmærksomhed, handling og indføling og er altafgørende for at barnet trives. I relationen skal børn respekteres i forhold til egne oplevelser og fastsættelse/forståelse af egne og andres grænser. 

 Institutionen håndterer al grænseoverskridende adfærd hos voksne eller børn, ligesom alle medarbejdere er bekendt med såvel interne retningslinjer som de to pjecer ”Forebyggelse og tidlig opsporing” og ”Handleguides til fagpersoner” gældende i LTK.

Udover ovenstående grundlæggende ”regler”, tanker og holdninger er der i Pilen udarbejdet følgende konkrete retningslinjer for etik og samvær med børn.

·        Alle ansatte har medansvar for at der ikke overskrides grænser hverken hos børn eller voksne.

·        I Pilen arbejdes der på lige fod hvad angår etik og samvær –også uanset køn.

·        Vi tager ikke alene på tur med et eller flere børn. Der er min. 2 voksne af sted, og der medbringes altid telefon.

·        Som udgangspunkt skal der være én uddannet med på turen. I nærområdet kan erfarne medhjælpere dog godt gå uden en uddannet.

·        Går én voksen fra med et barn eller en børnegruppe, er det i Valmuen i møderummet eller personalestuen. I Grøftekanten er det enten i møderummet eller i Tusindfryd, hvor døren skal stå åben.

·        Skal man skifte eller tørre et barn efter toiletbesøg, gør man en kollega opmærksom på, at man går på badeværelset. Døren til badeværelset kan lukkes i de situationer, f.eks. hvor der er forældre i garderoben, og vi vurderer, det tilgodeser barnets tarv. I begge huse er der vinduer mellem alle badeværelser og stuer.

·        Skal et barn i Grøftekanten bades pga. uheld i bukserne, gøres det i vuggestuens badeværelse.

·        Børn er kun nøgne på badeværelset og kun i forb. med skiftning/toiletbesøg.

·        Der tages ikke fotos af børn, som sidder på toilettet eller skiftes.

·        Vi tager ikke børn med, når vi selv går på toilettet, heller ikke selvom barnet bliver ulykkeligt.

·        Når der leges med vand om sommeren skal børnene have t-shirt og underbukser/ble på.

·        De voksne er altid anstændigt påklædte, altså ingen bare maver, nedringede toppe, meget lårkorte nederdele eller meget korte shorts.

·        Vi kysser ikke børnene, hverken på munden eller andre steder. Vil et barn give/have et kys, beder man i stedet om et knus og lærer barnet at man kun kysser f.eks far/mor og andre der står barnet nært.

·        Vi kalder ikke børnene for ”skat, min egen eller lignende”, men finder professionelle alternativer.

·        Vi tager børn på skødet, hvis de har behov. Store børnehavebørn vendes med siden eller ryggen mod den voksne.

·        Alle børn hjælpes efter behov med af- og påklædning.

Retningslinjerne er udarbejdet på en personaledag i november 2014 og endelig godkendt på personalemøde d. 22/1 2015. Retningslinjerne lægges på Pilens hjemmeside, på Børnelynet og findes i fysisk form på alle stuer.

En gang årligt gennemgås og revideres hvis nødvendigt, som det kræves af LTK.