Mål og værdier

· At børnene er glade, trives og udvikles i den tid de er i institutionen.

· At børnenes dagligdag giver mulighed for leg og glæde.

· At børnene får mulighed for fordybelse og sund kedsomhed.

· At børnene bliver i stand til og får mulighed for at danne venskaber på tværs af alder og køn.

· At børnenes fantasi, nysgerrighed og initiativ styrkes bl.a. via medindflydelse.

· At børnene lærer/udviser ansvarlighed, ærlighed, respekt og accept af andre, for derved at opleve glæden ved samværet med andre mennesker.

· At børnene bliver i stand til at håndtere forskellige krav set i forhold til deres udvikling.

· At børnene oplever ris og ros som et udtryk for ”hjælp til selvhjælp”.

· At børnene bliver i stand til på en respektfuld måde at indgå i og løse konflikter.

· At børnenes motorik og sprog stimuleres via fysiske udfordringer og bevægelse sammen med sang og historielæsning.

· At børnene får mulighed for forsøg, gentagelser og efterligninger for at opnå SEJRE.

· At skabe en åben og ærlig dialog med forældre, der bygger på tillid, for bl.a. på denne måde at skabe sammenhæng mellem børnenes forskellige verdener.

Vores overordnede mål for Pilen er at skabe en institution, der er i stadig udvikling hvor både børn og voksne trives og synes det er dejligt, spændende, sjov, udfordrende og ikke mindst trygt at være. At give børnene inspiration og plads til at opleve og erfare egne muligheder, med udfordring og støtte fra opmærksomme voksne.

Vi skaber rammer, der giver børnene mulighed for at udvikle sig til harmoniske mennesker med en høj grad af selvværd, selvrespekt og selvbevidsthed.

Vi arbejder ud fra et menneskesyn der bygger på respekten for det enkelte barn under hensyntagen til barnets følelser, udvikling og selvforståelse.

Børnenes leg
Vi lægger meget stor vægt på børnenes leg. Legen er børnenes eget univers, her skaber de deres egne historier og fantasier, fordyber sig, danner venskaber og udvikler sociale kompetencer. Derfor ønsker vi i høj grad at give børnene tid og rum til at ”være”, ligesom dagen skal rumme muligheder for ro og afslapning.

Børnenes rum til bare at "være"
Vores tanker og ideer om at skabe rum til bare at "være", udspringer af vores oplevelse af, at mange børns liv i dag ofte er fortravlet. Mange børn har lange dage i institutionen og for manges vedkommende et travlt liv med deres forældre. Dette vil vi gerne til en vis grad være modvægt til ved ikke at tilrettelægge en stramt planlagt og komprimeret dag, men en dag der giver mulighed for at følge børnenes egne spor og på denne måde respektere deres ønsker og behov.

Sikring af mål.
For at sikre at målene indfries, vil vi ved hjælp af god planlægning - med plads til improvisation og skæve indfald - fastholde en praksis og dagligdag med fokus på leg, omsorg, oplevelser, medindflydelse, opmuntring, genkendelighed og traditioner. Pædagogisk praksis og dagligdag skal derfor ses som en konsekvens af vores overordnede mål og værdigrundlag, idet vi mener -og har erfaret, at netop denne praksis understøtter vores visioner for Pilen.

Praksis bliver dog løbende tilpasset i takt med nye erfaringer fra dagligdagen, men er altid forankret i vores overordnede værdigrundlag.