Sprogpladser

Pt. er 2 børnehavepladser i Grøftekanten sprogpladser og forbeholdt børn med særlige sproglige udfordringer. Børnene til disse pladser er henvist via talehørelærerne, og visiteret gennem kommunens visitationsudvalg vedrørende specialpædagoger .

Disse 2 sprogpladser udgår samtidig med at børnene, der har pladserne, går i SFO, da det er besluttet at der ikke mere skal være sprogtilbud i form af sprogpladser i Grøftekanten. 

Til sprogpladserne er knyttet en specialpædagog 10 timer om ugen. Der arbejdes både med intensivt sprogarbejde alene med det enkelte sprogbarn og i høj grad integreret i den samlede børnegruppe i tæt samarbejde med institutionens øvrige pædagoger.