Forældresamarbejde i Pilen.

I Pilen prioriterer vi et godt forældresamarbejde meget højt, da det er en forudsætning for at barnet trives og udvikles bedst muligt. For at sikre at samarbejdet har optimale betingelser, har vi i personalegruppen og i bestyrelsen drøftet, bl.a. på baggrund af en rundspørge i forældregruppen, hvad der skal til; hvad vi vil fastholde af det vi allerede gør, og hvad vi vil indføre af nye tiltag. Hvad der samlet er blevet besluttet, er følgende:

Forældresamarbejdet foregår i flere forskellige former og kontekster, fra planlagte samtaler til arbejdsdage.

1.     3-månederssamtale, når barnet har gået her i ca. 3 måneder, eller 3-måneder efter det er rykket i børnehave, plus tilbud om en årlig samtale.

2.     En overleveringssamtale i forb. med barnets skolestart.

3.     Årligt forældremøde.

4.     4-5 årlige bestyrelsesmøder.

5.     Forældrekaffe 3-4 gange årligt på skiftende ugedage. Derudover fødseldag i det enkelte hus m. forældrekaffe samt blomsterdag m. forældrekaffe

6.     1 årlig fællesspisning stuevis for børn, forældre og personale.

7.     1 arbejdsdag.

8.     Sommerfest.

9.     Luciamorgen.

 Det vigtigste for os, som personale, er den daglige kontakt, når børnene afleveres og hentes. Der skal være tid til vigtige beskeder, spørgsmål m.m, måske en sjov historie fra barnets dag, og ikke mindst et nærværende ”God morgen” eller ”Farvel”. Vi har ikke mulighed for længere samtaler, og det er ikke sikkert, vi når at tale med alle forældre  hver dag, men vi forsøger at nå så mange som muligt.

Som forældre kan man, ud over den årlige samtale, altid bede om en samtale, hvis der er behov. Har personalet en bekymring omkring et barn, vil de indkalde  til en samtale.

Ledelsen er sjældent at møde ude på stuerne, men både Lone og Pia kan dagligt træffes enten på et af kontorerne, eller der kan ringes eller mailes. Ingen skal holde sig tilbage for at tage kontakt, der vil altid blive fundet tid til en samtale.

Personalet vil arbejde på  mere tydelighed og forklaringer i kommunikationen, både i den daglige dialog og på Børnelynet. Forklare hvorfor vi gør, det vi gør, skabe synlighed mellem aktiviteter og læreplanstemaer så man som forældre kan se den røde tråd og  sammenhæng, og derved tydeliggøre vores pædagogiske arbejde i hverdagen.

Vi vil gerne opfordre alle forældre kraftigt til dagligt at læse på BørneLynet. Her kan man følge med i, hvad der skal ske, og ikke mindst se, hvad børnene har lavet i løbet af dagen, hvilket er et godt afsæt for en snak om dagen derhjemme. Der skal også holdes øje med whiteboard tavlen i garderoben. Her hænger opslag ang. fødselsdage, afkrydsningslister til ferier, tilmeldinger til møder, måske en sjov historie fra dagen, mm.

Om eftermiddagen vil vi skabe mere struktur, ved at tilbyde børnene forskellige aktiviteter på stuerne. Dette skal frigive lidt tid, hvor ved personalet får bedre mulighed for den daglige snak med forældrene.

På vores stuemøder vil vi afsætte tid til at runde forældrene; hvad er der blevet spurgt om, hvad er der blevet, sagt, kommenteret på, og hvad har vi/skal vi melde tilbage. Vi vil også lave relationsskemaer, for at sikre at stuens personale får talt med alle forældre i løbet af ugen.

Vi håber således, at forældresamarbejdet sikres bedst muligt. Vi vil løbende evaluere på tiltagene, ligesom vi meget gerne vil høre om jeres oplevelser, ideer og kritik i forhold til vores samarbejde.